Concepción Dahlander Francés

Concepción Dahlander Francés

Mezzosoprano d'òpera d'origen escandinau, pertanyent a esferes benestants. Va iniciar-se en gal·les benèfiques per a actuar després en diferents teatres espanyols. Interpretà sobretot obres de Richard Wagner, si bé també s'acostà a peces líriques de compositors com ara Salvador Giner o Joan Manén. Se la considera una persona vinculada al món intel·lectual del seu moment, casada amb el metge i polític Amalio Giménez Cabañas. Es conserven alguns enregistraments en cilindres no editats, probablement impressos per l'empresa valenciana Hijos de Blas Cuesta.