Carta signada per la professora de música municipal Emilia Lacombe

Carta signada per la professora de música municipal Emilia Lacombe

Nota remesa per l'Escola de Música de l'Ajuntament de València, signada per la professora de música Emilia Lacombe, proposant a la Societat Econòmica d'Amics del País la celebració en els seus salons d'un concert benèfic.