Carmen Miquel Gómez

Carmen Miquel Gómez

Tiple còmica, filla d'artistes. Després de voltar per algunes ciutats, la trobem actuant a finals del segle XIX al teatre Granvía de Madrid en la companyia de Güell i Taberner coma primera tiple.