Carmen Jordán

Carmen Jordán

Tiple de sarsuela que va actuar a les principals ciutats espanyoles i va realitzar gires per Amèrica Llatina durant els primers anys del segle XX. A partir del 1913 passarà a actriu de vers. Estigué en actiu fins a final de la dècada de 1910.