Carmen Duato

Carmen Duato

Tiple. La trobem actuant com a primera tiple de sarsuela i teatre líric en valencià per terres mediterrànies des del 1890, fent el salt a l'Havana l'any 1896, on rebé bones crítiques. Va actuar al Teatre Principal de València en companyia de Maria Agostí, Pepita Alcácer i altres.