'Càlat' de la dansa

'Càlat' de la dansa

Recipient ceràmic que representa una dansa en què participen tres homes i quatre dones, precedits d'una dona flautista i un home amb una tuba.