Biblioteca de la Institució per a l'Ensenyament de la Dona

Biblioteca de la Institució per a l'Ensenyament de la Dona

Institució creada a València a finals del segle XX que comptava amb una xarxa d'escoles destinada a l'educació per a les dones. A més d'altres matèries, la Insitució va considerar que tant l'educació musical com el seu exercici podien ser una eixida laboral per a les dones. A la fotografia s'hi pot vore la biblioteca d'un dels seus centres.