Arts de cant renaixentistes

Arts de cant renaixentistes

Les arts de cant foren llibrets en llengua vernacla presents entre els segles XVI i XVII a la Península Ibèrica que contenen els fonaments per a aprendre música. Gràcies al seu caràcter pràctic i un preu assequible, gaudiren d'àmplia circulació i posaren a l'abast de les dones que sabien llegir l'aprenentatge musical al marge de les institucions que en restringien el seu accés. Alguns d'estos volums foren impressos a València, de la qual cosa se'n dedueix el seu consum també en la ciutat.