Amparo Garrigues Cotanda

Amparo Garrigues Cotanda

Clavecinista que estudià al Conservatori de València i, posteriorment, a París a l'escola a Saint Lèu La Foret amb Wanda Landowska. Va ser pensionada per la Junta d'Ampliació d'Estudis de la Diputació (1933). Feu nombrosos concerts a París i Ginebra. L'any 1942 esdevingué catedràtica de piano al Conservatori de Valencia. També exercí com a musicòloga amb investigacions sobre l'ornamentació musical en època barroca.