Al·legoria de les Arts Liberals

Al·legoria de les Arts Liberals

Representació d'època moderna de la música a través de diferents figures, entre les quals destaca una dona tocant l'arpa.