Adolescent amb partitura junt a un piano

Adolescent amb partitura junt a un piano

Sovint, aquest tipus de fotografies s'acompanyaven també de la partitura.