A la voreta del mar

A la voreta del mar

Romanç de tradició oral que, en alguna de les seues versions, explica el rapte simbòlic d'una donzella per part d'un mariner. Va ser recollit en múltiples ocasions per estudiosos de música de tradició oral, com ara la versió transcrita per Ricardo Olmos a mitjan anys cinquanta a Vinaròs per a las Misiones Folklòricas.